[Přeskočit k obsahu]

Korekce textů

Mnoho současných moderních webů má nápaditou a líbivou grafiku, dobrý nápad, bohatý obsah… ale tento výborný celek naprosto sráží forma a úroveň textů. Stejně tak různé smlouvy, prospekty, návody a další psané dokumenty. I velké a známé firmy mají ve svých materiálech pravopisné chyby! Správné formě a odpovídající úrovni psaného projevu musí být věnována dostatečná pozornost a vkládání obsahu na web by měla předcházet korekce textů.

Jazyková korektura

Ne každý má ale hlavu na správnou stylistiku a ne všichni ve škole vynikali v češtině a pravopisu. Proto nabízíme korekce textů – typografické, pravopisné a stylistické úpravy psaných textů. Upravujeme prakticky všechny běžné texty:

 • texty pro webové stránky,
 • články do novin a časopisů,
 • knihy a autorské práce,
 • firemní dokumenty,
 • prospekty a jiné propagační dokumenty,
 • bakalářské, diplomové a ostatní školní práce (výrazné slevy pro studenty!).

Proč korekce textů od nás?

Máme zkušenosti s úpravami různých textů, ať už školních prací, nebo textů pro web. Velice silně vnímáme každou chybku či stylistickou nesrovnalost v textu. Máme výborné pravopisné a jazykové znalosti a kvalitní text je naším koníčkem – příjemně se na něj dívá a ještě lépe se čte.

Průběh korekce textu

Jazyková korekce textů a jejich kompletní úprava zahrnuje následující:

 • vyhledání a oprava pravopisných chyb (hrubé chyby, chybějící či nadbytečné čárky, …),
 • úprava celkového vzhledu – okraje, nadpisy, číslování, odrážky, odkazy a další,
 • typografické úpravy – vhodné mezery, pomlčky, dělení slov, měrné jednotky, odstavce, citace, uvozovky, ...
 • stylistické úpravy – vyhledání nevhodných slovních spojení, opakujících se slov a výrazů, případný návrh změn.

Nechte si zkontrolovat a upravit Vaše texty. S reprezentativním psaným projevem budete jedni z mála!

Cena jazykové korektury

Ceny jsou uvedeny za normostranu (1800 znaků včetně mezer). Pro studenty poskytujeme individuální slevy (cena korektury se odvíjí od výchozí úrovně Vaší práce).

 • 1–5 ns: 60 Kč/ns
 • 6–20 ns: 50 Kč/ns
 • 21–50 ns: 40 Kč/ns
 • více jak 50 ns: 35 Kč/ns

Zajímá mě Korekce textů

Pokud máte zájem o bližší informace nebo jakýkoli dotaz, napište nám třeba prostřednictvím tohoto formuláře.

3+4=