[Přeskočit k obsahu]

Správa IT

S počítačovými sítěmi se setkáte v dnešní době prakticky všude. Téměř každá (i menší) firma má svou počítačovou síť a i když taková síť není náročná na správu, je potřeba provést určitá nastavení, aby fungovala optimálně a provoz na síti byl bezproblémový, a hlavně bezpečný.

Realizace a správa sítí

Naším zaměřením je správa sítí malého a středního rozsahu (řádově do 100 PC). Zajistíme bezproblémové fungování počítačové sítě tak, aby se zákazník mohl věnovat výhradně práci a nemusel řešit zbytečné problémy navíc.

Pokud přebíráme správu stávající sítě ve firmě, v první řadě se důkladně seznámíme se současným stavem sítě, jejím nastavením a funkčností. Provedeme analýzu zjištěného stavu a následně navrhneme kroky a změny, které doporučujeme v síti provést s ohledem na bezpečnost a bezproblémový provoz. Spolu se zákazníkem také probereme možná vylepšení a realizaci nových technologií a součástí.

Kompletní správa IT

IT ve firmě zahrnuje kromě samotné počítačové sítě i další součásti – hlavně počítače, notebooky, tiskárny a jiná periferní zařízení, běžný i specializovaný software, zabezpečovací nebo kamerový systém, e-maily, webové stránky atd. Dle našeho hesla „jeden specialista na vše“ nabízíme kompletní správu IT ve firmě i v domácnosti.

Postaráme se o bezproblémový chod všech IT systémů. Přebereme a zařídíme veškerou komunikaci ohledně IT, zákazník tak jedná pouze s námi. Součástí správy IT je vytvoření a udržování podrobné dokumentace, která obsahuje přehled a konfiguraci všech prvků IT.

Fakturace probíhá na základě uzavřené smlouvy jednou za měsíc (pokud není domluveno jinak). Součástí typické dohody je pravidelná servisní návštěva minimálně jednou týdně, kdy provedeme potřebnou kontrolu a vyřešíme méně důležité problémy a požadavky zákazníka. Při náhlém problému nebo výpadku řešíme problém přednostně. Pokud je to možné, realizujeme také vzdálenou správu sítě. Můžeme tak provádět monitoring a řešení jednodušších problémů ihned odkudkoli i v nestandardních časech. Takové vzdálené připojení je samozřejmě zabezpečené.

Vaše síť na našem monitoringu

Výhodou při spolupráci s námi je napojení Vašich zařízení na náš systém monitoringu. Tento systém pravidelně zjišťuje dostupnost vybraných zařízení. Při výpadku jsme tak informováni mnohdy ještě dříve než Vy a ve chvíli, kdy Vy zjišťujete výpadek, my už pracujeme na jeho odstranění. Jsme tak schopni podstatně zkrátit trvání různých výpadků, případně urychlit čas opravy zařízení.

Proč správa sítí od nás?

Máme zkušenosti se správou sítí v malých a středních firmách. Dokážeme se vžít do role zákazníka, který výpočetní techniku ovládá na uživatelské úrovni. Zákazník se má věnovat své práci a nemůže (a nechce) řešit problémy s IT. Proto se snažíme nastavit vše potřebné tak, abychom omezili zbytečné problémy, které by musel sám zákazník řešit.

Stav IT pravidelně monitorujeme, a jsme tak schopni mnohdy odhalit vznikající problém ještě dříve, než se projeví. Udržujeme podrobnou dokumentaci stavu a konfigurace sítě. Zákazník tak má v případě potřeby k dispozici kompletní informace o hardwaru, softwaru a konfiguraci všech prvků a IT systémů ve firmě. Chápeme, jak jsou firemní data citlivá a jejich případná ztráta drahá. Proto věnujeme velkou pozornost zálohování všech potřebných dat.

Každou síť nastavujeme hlavně s ohledem na následující:

  • bezproblémový chod – vhodná konfigurace síťových prvků a počítačů, minimalizace požadavků na uživatele,
  • bezpečnost dat – nastavení uživatelské politiky a přístupů k datům tak, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a nemohlo dojít k úniku citlivých informací nebo napadení sítě zvenku,
  • rychlost komunikace – minimalizace zbytečného provozu na síti, případně přesunutí na méně frekventovanou hodinu. Výběr vhodných aktivních prvků.

Zajímá mě Správa sítí

Pokud máte zájem o bližší informace nebo jakýkoli dotaz, napište nám třeba prostřednictvím tohoto formuláře.

3+2=